Isotelus maximus

Ordovician
McMillan Fm.
Hamilton Co., Ohio


Size: 8 cm
Isotelus