Bathycheilus sp.

Ordovician
Fezouata Fm.
Zagora, Morocco


Size: 2 cm.
Bathycheilus