Asaphellus fezouataensis aff.

Ordovician
Fezouata Fm.
Zagora, Morocco


Size: 4.5 cm
Asaphellus