Otoites sauzei

Ammonite
Jurassic

Patagonia, Argentina


Size: 8 cm at its widest.
Otoites