Metasycocrinus pyriformis

Permian
Atahoc/Cribas Fm.
Basleo, West Timor


Size: 3 cm tall
Metasycocrinus