Hybocrinus nitidus

Ordovician
Bromide Formation
Johnson Co., Oklahoma


Size: 2 cm
Hybocrinus