Euryocrinus laddii

Devonian
Silica Shale
Sylvania, Ohio


Size: 2.5 cm crown
Euryocrinus