Aphelecrinus sp.
Taxocrinus sp.


Mississippian
Renault Limestone
Waterloo, Illinois

Size: 6 cm crown
Aphelecrinus